BHP Nawigator - Kompleksowe wyposażenie BHP - tel/fax: 013 42 42 005   
Strona Główna
Nowe Produkty
Promocje
Usługi
Kontakt Z Nami
Kategorie
Co nowego?
Rękawice wzmacniane skórą kozią z rzepem Glove Line WARTA
Rękawice wzmacniane skórą kozią z rzepem Glove Line WARTA
Rękawice wzmacniane skórą kozią z rzepem Glove Line WARTAZobaczc więcej informacji o produkcie
Zastrzeżenia prawne i prywatność

Zastrzeżenia prawne i prywatność

Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej RODO informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Jan Grochmal prowadzący działalnoœć gospodarczą pod nazwą BHP Nawigator Usługi Wysokoœciowe Jan Grochmal z siedzibš przy ul. Witosa 3 e, 38-400 Krosno. W celu kontaktu z Administratorem prosimy o kontakt na adres biuro@bhpnawigator.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wysłanego zapytania - przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług i produktów oraz realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia i uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do obsługi zapytania a w przypadku realizacji zamówienia przez okres 6 lat. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania oraz realizacji zamówienia. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zapytania i zawarcia umowy sprzedaży.

BHP nawigator przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom przesyłającym swoje dane za pomocą formularzy w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszyscy użytkownicy serwisu BHP nawigator pozostają anonimowi.

Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. BHP nawigator nie udostępnia danych pochodzących z formularza osobom trzecim.

Prawa autorskie

Oprogramowanie serwisu zostało oparte o licencię Oscomerce, autorem kreacji graficznych jest Agencja reklamowa OMNIBIT

Odpowiedzialność

BHP nawigator nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, zupełności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu. Jednocześnie BHP Nawigator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w całości ponosi użytkownik.